Menu

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc.

easymeo  | 29/06/2020 13:00ThíchChia sẻ

Những mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng Tào Tháo không chỉ là người đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong tập đoàn chính trị Tào Ngụy mà còn là nhân vật có nhiều cống hiến hơn cả.


Nhắc tới sự nghiệp binh quyền của Tào Tháo, có ý kiến cho rằng tập đoàn mưu sĩ dưới tay ông đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp vị quân chủ này gây dựng cơ nghiệp. Theo sử liệu ghi lại, Tào Tháo năm xưa từng dùng rất nhiều phương thức để chiêu mộ nhân tài trong thiên hạ.

Trong số đó, có khoảng hơn 100 vị được nêu rõ tên tuổi, nhóm người không rõ danh tính chắc chắn cũng có không hề ít. Những nhân tài tinh anh này đã được Tào Tháo tập hợp và trở thành hội đồng cố vấn trong đường đi nước bước của tập đoàn phong kiến này.

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

5 vị mưu sĩ đắc lực nhất thuở đầu của nhà Tào Ngụy.

Vào giai đoạn đầu, nhóm mưu sĩ dưới tay Tào Ngụy có 5 nhân vật nổi bật hơn cả. Đó chính là Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách GiaTrình Dục. Những người này được xếp vào hàng 5 đại mưu sĩ trong buổi đầu khi Tào Tháo bắt đầu xây dựng sự nghiệp.

Sau này, Tào Ngụy còn có thêm 3 mưu sĩ nổi tiếng khác là Lưu Diệp, Tưởng Tế Tư Mã Ý. Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết sách về quân sự và hành chính của Tào Ngụy, thế nhưng ai trong số những cái tên kể trên mới thực sự là mưu sĩ đắc lực nhất dưới tay quân chủ họ Tào?

Thế hệ mưu sĩ sau không có quá nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng nhà Ngụy của Tào Tháo.

Những tên tuổi sau này như Tư Mã Ý, Tưởng Tế, Lưu Diệp được đánh giá là không có nhiều đóng góp bằng 5 đại mưu sĩ đời đầu của Tào Tháo. 

Khi Tào Tháo đã bước sang độ tuổi gần đất xa trời, thế chân vạc Ngụy - Thục - Ngô lúc bấy giờ tuy chưa chính thức lập quốc nhưng thế chia ba thiên hạ đã bắt đầu hình thành.

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

Tư Mã Ý không có nhiều đóng góp dưới thời Tào Tháo.

Khi ấy, Lưu Diệp, Tưởng TếTư Mã Ý được xem là những gương mặt nổi bật trong đám cố vấn của Tào Mạnh Đức. Trong số đó, Lưu Diệp được Tào Tháo xem như đại quân sư về phương diện chiến lược. Bên cạnh Lưu Diệp, Tưởng Tế Tư Mã Ý cũng được xem như những quân sư đắc lực trong tập đoàn Tào Ngụy lúc bấy giờ.

Thế nhưng nếu đánh giá tổng quát về cuộc đời của Tưởng Tế cùng Tư Mã Ý, không khó để nhận thấy năng lực của họ chỉ được phát huy dưới thời Tào Phi. Cho nên, các nhân vật này khó có thể xếp vào hàng ngũ mưu sĩ đắc lực dưới thời Tào Tháo.

Năm mưu sĩ giúp Tào Tháo xây dựng cơ đồ là những người được trọng dụng nhất.

1. Quách Gia

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

Quách Phụng Hiếu đi theo Tào Tháo từ năm Kiến An thứ nhất, tổng cộng hiến tất cả 6 mưu kế nổi bật. Trước trận Quan Độ, ông đưa ra thập thắng thập bại bàn về cơ sở giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, điều này trực tiếp dẫn đến quyết định thảo phạt họ Viên của Tào Tháo.

Sau đó, Quách Gia cùng Tuân du hiến kế, khiến nước ngập Hạ Phì, diệt được Lữ Bố. Chưa dừng lại ở đó, Quách Gia cũng chính là người có đồng quan điểm với Trình Dục trong việc đề nghị giết Lưu Bị, nếu không thì nên giam lỏng tại Hứa Xương. Quách Gia lúc sinh thời cũng từng đưa ra dự đoán về việc Tôn Sách bị ám sát.

Ông còn dùng trí phá hai anh em họ Viên và cũng là người góp lực giúp Tào Tháo bắc chinh phạt Ô Hoàn, bình định Liêu Đông.

2. Tuân Du

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

Xét về thời gian phò tá Tào Tháo, Tuân Du có điểm tương đồng với Quách Gia khi cũng bắt đầu sự nghiệp từ năm Kiến An thứ nhất. Sinh thời, Tuân Du cùng Quách Gia đã cùng nhau hiến kế giúp quân chủ diệt Lữ Bố.

Trong trận Quan Độ, ông cũng là người đưa ra kế sách giương đông kích tây, góp phần vào chiến thắng Quan Vũ chém Nhan Lương, giết Văn Xú. Tuân Du cũng là người đưa ra ý kiến phái Từ Hoảng đốt lương thảo của Viên Thiệu.

Sau này, ông còn ra sức ủng hộ Tào Tháo tiêu diệt thế lực của con cái họ Viên thống nhất phương bắc.

3. Trình Dục

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

So với hai mưu sĩ trên, Trình Dục đi theo Tào Tháo sớm hơn, bắt đầu từ năm Sơ Bình thứ hai dưới thời Hán Hiến Đế. Trình DụcQuách Gia từng có chung ý kiến đề nghị Tào Tháo giết Lưu Bị. Ông cũng là người từng cùng Tuân Úc bảo vệ ba huyện Duyện Châu, giúp Tào Tháo giữ được đại bản doanh trước trận đánh úp của Lữ Bố.

Vào giai đoạn quân Tào Tháo gặp khó khăn trong trận giao tranh với Lữ Bố, Trình Dục là người ra sức khuyên không được bắt tay với Viên Thiệu. Ông còn từng thay Tào Tháo thủ thành, góp kế giúp Tào Ngụy mưu phá hai anh em họ Viên. Từ đó có thể thấy, Trình Dục từng đóng góp cho Tào Tháo tất cả 5 mưu kế nổi bật.

4. Tuân Úc

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

Cũng giống như Trình Dục, Tuân Úc bắt đầu đi theo phò tá Tào Tháo từ năm Sơ Bình thứ hai. Trong số các mưu sĩ dưới tay Tào Mạnh Đức thời kỳ đầu, Tuân Úc có thể xem là mưu sĩ quan trọng nhất.

Ông chính là người từng đề xuất Tào Tháo nắm lấy Thiên tử để ra lệnh cho các chư hầu, đây là bước ngoặt khiến họ Tào trở nên mạnh hơn với phần còn lại. Tuân Úc còn xây dựng đường chiến lược cho kế hoạch thống nhất bắc nam của Tào Tháo, cũng nhiều lần đưa ra đề xuất sửa đổi phương châm chiến lược cho Tào Ngụy.

5. Giả Hủ

Xếp hạng 5 mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng của Tào Tháo thời Tam Quốc - gametac

Giả Hủ bắt đầu phụng sự Tào Tháo từ năm Kiến An thứ tư. Có lẽ bởi vì phò tá muộn hơn, Giả Hủ có phần ít lên tiếng. Lúc sinh thời, ông chỉ hiến có 2 mưu kế cho Tào Tháo. Tuy nhiên cả hai kế này đều có vai trò cực kì quan trọng.

Mưu kế thứ nhất của Giả Hủ chính là chủ trương gắng sức đánh Viên Thiệu, quyết chiến trong trận Quan Độ. Mưu kế thứ hai là ly gián Mã Siêu Hàn Toại, giúp Tào Tháo bình định được Quan Trung.

Vậy nhân vật nào mới thực sự là mưu sĩ đắc lực nhất dưới tay Tào Tháo?

Chủ mưu chiến lược sẽ luôn được ưu tiên xếp cao hơn chủ mưu chiến thuật, vì vậy không khó hiểu khi Tuân Úc là trợ thủ đắc lực nhất trong hàng ngũ 5 đại mưu sĩ của Tào Ngụy thời bấy giờ. 

Cũng bởi nắm giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong hàng ngũ mưu sĩ, Tuân Úc từng đảm nhiệm đến chức Thượng thư lệnh tới mười mấy năm, được người dân kính trọng gọi là Tuân Lệnh quân, còn được chính Tào Tháo xem như Trương Tử Phòng của mình.

Các vị trí xếp sau sẽ đánh giá số lượng kế sách cũng như tầm vóc của những kế sách đó mang lại cho Tào Tháo. Theo đó, thứ hạng của 5 đại mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo trong thời kỳ đầu lần lượt sẽ là:

  • Vị trí thứ năm: Trình Dục.

  • Vị trí thứ tư: Quách Gia.

  • Vị trí thứ ba: Tuân Du.

  • Vị trí thứ hai: Giả Hủ.

  • Vị trí thứ nhất: Tuân Úc.

 

Xem thêm:
>>>5 cuộc nội loạn lớn nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại
>>>Ngụy Diên - danh tướng Thục Hán thời Tam Quốc và nỗi oan thiên cổ!

Bình luận


Bài viết liên quan

Bài viết hot

Bài viết mới nhất

Lãng Khách chính thức khai mở Closed Beta 09/10 tặng giftcode hấp dẫn!

Lãng Khách chính thức khai mở Closed Beta 09/10 tặng giftcode hấp dẫn!

 Đúng 10h10 ngày 09/10/2020, NPH MBG (Mobi-Game) sẽ chính thức khai mở Closed Beta (Có reset nhân vậ...

Game mới  Game mới | 17:00 07/10/2020 | 07/10/2020

Game chiến thuật thẻ bài Lãng Khách sắp ra mắt trong tháng 9 này.

Game chiến thuật thẻ bài Lãng Khách sắp ra mắt trong tháng 9 này.

Lãng Khách mobile - game thẻ tướng có cốt truyện kiếm hiệp Kim Dung dự kiến sẽ được ra mắt trong thá...

Game mới  Game mới | 10:00 22/09/2020 | 22/09/2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Game tam quoc mobile Tam Quốc Vô Song 3D là sản phẩm Pk thực chiến với đồ họa game Chibi, là phản ph...

Tam Quốc Vô Song 3D..  Tam Quốc V.. | 15:06 31/07/2020 | 31/07/2020

Hot News

Xem nhiều

Video Hot