Menu

Dota 2: Tổng hợp chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25.

easymeo  | 18/03/2020 17:00ThíchChia sẻ

Dota 2
Dota 2

Moba

NPH: Valve

Bản update Dota2 patch 7.25 mang đến rất nhiều thông tin về chỉnh sửa items và heroes cũng như gameplay. Bài viết sẽ nêu chi tiết những chỉnh sửa quan trọng của Vavle với trò chơi này.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

ABADDON

 • Level 25 Talent: Tăng 375 -> 425 phạm vi Mist Coil.

ALCHEMIST

 • Agility nhận mỗi cấp tăng từ 1,2 -> 1,5.

ARC WARDEN

 • Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 280 -> 285.

BATRIDER

 • Firefly: Giảm tốc độ chạy từ 5/10/15/20% -> 4/8/12/16%.
 • Flamebreak giảm sát thương từ 50/75/100/125 -> 30/60/90/120.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

BEASTMASTER

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110.
 • Wild Axes thay đổi từ sát thương vật lý -> sát thương phép.
 • Wild Axes tăng thời gian debuff từ 10 -> 12.
 • Wild Axes không còn xuyên Spell Immunity.

BLOODSEEKER

 • Bloodrage giảm tỷ lệ hồi máu từ 13/17/21/25% -> 10/15/20/25%.

BOUNTY HUNTER

 • Làm lại gậy xanh. Jinada sẽ được tính vào Shuriken Toss, tăng phạm vi dùng chiêu lên 650 và thời gian hồi chiêu còn 6 giây.
 • Shuriken Toss: Mana dùng chiêu giảm từ 135 -> 120/125/130/135.
 • Level 15 Talent: +50 Attack Speed -> +75 Shuriken Toss Damage.
 • Level 20 Talent: +125 Shuriken Toss Damage -> +60 Attack Speed.

BREWMASTER

 • PRIMAL SPLIT: Primal Split Fire (Gấu Lửa): Sát thương tăng từ 80/120/160 -> 80/130/180, Primal Split Fire sẽ gây aura đốt mỗi 0,5 giây.
 • Level 20 Talent: +1500 Health cho 3 Gấu -> +1750.
 • Level 25 Talent: -65s Primal Split hồi chiêu -> -75s.

BROODMOTHER

 • Level 10 Talent: +200 Máu to +250.

CHAOS KNIGHT

 • Phantasm: Hồi chiêu giảm từ 145 -> 145/135/125.
 • Reality Rift: Tầm dùng chiêu tăng từ 475/550/625/700 -> 550/600/650/750.

CLINKZ

 • Death Pact giờ có thể ăn được creeps rừng ở bất kỳ cấp độ nào.
 • Burning Army: Sát thương tăng từ 28% -> 30%.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

CRYSTAL MAIDEN

 • Freezing Field khi có gậy xanh: Thời gian Frostbite giảm từ 2,5 -> 2 giây.

DARK SEER

 • Surge: Tốc độ chạy thay đổi từ +70% -> +250; thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10 -> 19/16/13/10.
 • Level 10 Talent: +90 Damage -> +125 Ion Shell tầm ảnh hưởng.

DAZZLE

 • Làm lại gậy xanh. Khi dùng chiêu, Dazzle sẽ tự động tấn công 8 đơn vị kẻ thù.
 • Level 10 Talent:+75 Damage -> +60.

DEATH PROPHET

 • Exorcism giờ cộng thêm 20% tốc độ chạy.

DRAGON KNIGHT

 • Tốc độ chạy cơ bản tăng 5.

DROW RANGER

 • Animation của đòn đánh được cải thiện từ 0,65 -> 0,55.

EARTH SPIRIT

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

 • Agility tăng mỗi cấp từ 1,5 -> 2,4.
 • Level 10 Talent:+50 Damage -> +65.
 • Level 10 Talent: +300 khoảng cách dùng Rolling Boulder -> +400.
 • Level 20 Talent: +15% Spell Amplification -> +20%.

ELDER TITAN

 • Level 20 Talent: +100 Echo Stomp Damage -> +125.
 • Level 15 Talent : +15% Kháng phép -> +20%.

EMBER SPIRIT

 • Searing Chains: Hồi chiêu giảm từ 14/12/10/8 -> 11/10/9/8; manacost giảm từ 110 -> 80/90/100/110.
 • Level 10 Talent: +275 Flame Guard Absorption -> +350.

ENCHANTRESS

 • Sproink: Khoảng cách nhảy tăng từ 450 -> 500.

ENIGMA

 • Intelligence cơ bản tăng 3.
 • Black Hole tăng sát thương từ 50/100/150 -> 100/150/200.
 • Level 15 Talent: +40 Malefice Instance Damage -> +100.

GRIMSTROKE

 • Phantom's Embrace tăng sát thương từ 80/170/260/350 -> 120/200/280/360.
 • Level 15 Talent: +15% Spell Amplification -> +20%.
 • Level 20 Talent:+600 tầm dùng chiêu Stroke of Fate -> +800.

GYROCOPTER

 • Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,97 to 0,65.
 • Strength tăng mỗi cấp từ 2,3 -> 2,5.
 • Flak Cannon: Số hit đánh từ 3/4/5/6 -> 2/3/4/5, hồi chiêu từ 40 -> 20 giây, thời gian hiệu lực từ 15 -> 10 giây.
 • Call Down: Sát thương lần 2 tăng từ 100/150/200 -> 200/275/350; hồi chiêu tăng từ 55/50/45 -> 90.
 • Level 20 Talent: -25s hồi chiêu Call Down -> -50s.

HUSKAR

 • Berserker's Blood: Tốc độ tấn công tối đa giảm từ 160/220/280/340 -> 140/200/260/320.

JUGGERNAUT

 • Làm lại Gậy xanh: Thêm kỹ năng Swift Slash - Kỹ năng mini của omnislash tồn tại trong 0,8 giây. Tầm dùng chiêu: 650. Hồi chiêu: 15. Mana dùng chiêu: 100.

KEEPER OF THE LIGHT

 • Level 10 Talent: +6% Spell Amplification -> -3s hồi chiêu Blinding Light.
 • Level 15 Talent: +1 Máu Will-O-Wisp -> +2 lần nháy Will-O-Wisp.
 • Level 20 Talent: +40% kháng phép -> +250 Will-O-Wisp AoE.
 • Level 25 Talent: +3 lần nháy Will-O-Wisp -> +3 Máu Will-O-Wisp.

KUNKKA

 • Level 10 Talent: +6 Armor -> +7.
 • Level 25 Talent: +60% Tidebringer Cleave -> +80%.
 • LEGION COMMANDER.
 • Level 15 Talent: +65 Overwhelming Odds cho mỗi Hero -> +80.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

LESHRAC

 • Agility nhận mỗi cấp tăng từ 2,3 -> 2,8.
 • Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,77 -> 0,6.
 • Pulse Nova: Giảm mana dùng từ 70/90/110 -> 70.

LINA

 • Attack point giảm từ 0,75 to 0,65 (Đánh nhanh hơn).
 • Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,78 -> 0,6.

LONE DRUID

 • Level 10 Talent: +125 khoảng cách đánh -> +30 tốc độ chạy cho Spirit Bear.

LUNA

 • Strength cơ bản tăng từ 18 -> 21.
 • Intelligence cơ bản tăng từ 18 -> 23.
 • Agility tăng mỗi cấp giảm từ 3,6 -> 3,4.

LYCAN

 • Feral Impulse: Hồi máu tăng từ 1/3/5/7 -> 2/4/6/8.
 • Shapeshift: Hiệu lực tăng từ 18 -> 22 giây.

MAGNUS

 • Shockwave: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 0,75 -> 0,9.
 • Level 10 Talent: +200 Máu -> +250.
 • Level 15 Talent: +75 Shockwave Damage -> +100.

MARS

 • God's Rebuke khi có gậy xah sẽ luôn giảm hồi chiêu khi dùng Ulti.
 • God's Rebuke khi có gậy xanh tăng hồi chiêu từ 1,4 -> 3,5.

MEDUSA

 • Level 15 Talent: +25% Mystic Snake mana nhận được -> +40%.

MIRANA

 • Sát thương cơ bản tăng 2.
 • Sacred Arrow: Sát thương tăng từ 40/120/200/280 -> 60/150/240/330.

NATURE'S PROPHET

 • Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,77 -> 0,6.
 • Wrath of Nature: Hồi chiêu tăng từ 60 to 85; Wrath of Nature sẽ +4/5/6 damage cho mỗi đơn vị lính tiêu diệt được trong vòng 50 giây.

NIGHT STALKER

 • Intelligence cơ bản tăng 2.
 • Hồi máu cơ bản tăng 0,5.
 • Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300.
 • Level 15 Talent: +15% hút máu -> +25%.
 • Level 25 Talent:-40s hồi chiêu Dark Ascension -> -60s.

OGRE MAGI

 • Giáp cơ bản giảm 1.

PHOENIX

 • Hồi máu cơ bản tăng từ 0,5 -> 1.
 • Sát thương cơ bản tăng 2.

PUCK

 • Sát thương cơ bản giảm 2.

PUDGE

 • Hồi máu cơ bản tăng từ 0 -> 1.
 • Flesh Heap giờ đây cho 8/10/12/14% kháng phép thay vì hồi máu.

PUGNA

 • Nether Ward: Hút mana từ 0,3/0,6/0,9/1,2% -> 0,6/0,8/1/1,2%.
 • Life Drain: Sát thương giảm từ 175/275/375 -> 150/225/300, hồi chiêu giảm từ 22 giây -> 7 giây.
 • Life Drain khi có Scepter tăng sát thương lên 200/300/400.
 • Life Drain giảm khoảng cách từ 1000 -> 900.

QUEEN OF PAIN

 • Shadow Strike: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 20/30/40/50% -> 20/35/50/65%.
 • Sonic Wave: Hồi chiêu giảm từ 135 -> 125 giây.

RIKI

 • Level 15 Talent: +35 Damage -> +30.

RUBICK

 • Fade Bolt: Mana dùng chiêu tăng từ 120/130/140/150 -> 135/140/145/150.

SAND KING

 • Caustic Finale: Thời gian làm chậm tăng từ 3 -> 3/3,5/4/4,5.
 • Caustic Finale giờ làm chậm cả tốc độ đánh.
 • Epicenter: Sát thương mỗi đợt tăng từ 110 -> 110/120/130.

SHADOW DEMON

 • Demonic Purge: Sát thương tăng từ 250/350/450 -> 300/400/500.

SILENCER

 • Cướp Intelligence chỉ hoạt động với Glaives of Wisdom thay vì hoạt động độc lập.
 • Level 15 Talent: +12% làm chậm từ Arcane Curse -> +14%.

SLARK

 • Pounce khi có Scepter: Khoảng cách nhảy giảm từ 1200 -> 1100.

SNAPFIRE

 • Gậy Xanh. Thêm kỹ năng mới: Gobble Up. Nuốt một creep đồng minh hoặc hero và nhổ vào kẻ địch. Gây stun 1,5 giây và gây sát thương diện rộng: 100 sát thương/giây trong vòng 3 giây. Mục tiêu bị nuốt có thể ở trong bụng Snapfire đến 3 giây. Phạm vi: 400. Hồi chiêu: 40 giây. Tầm dùng chiêu: 150.
 • Scatterblast: Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 -> 13/12/11/10.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

SNIPER

 • Sát thương cơ bản tăng 4.
 • Headshot: giảm sát thương từ 30/60/90/120 -> 20/50/80/110.
 • Assassinate khi có Scepter: Thời gian cast chiêu từ 1 -> 0,5 giây.

SPECTRE

 • Hồi máu cơ bản tăng từ 1,5 -> 2,5.
 • Shadow Step: Hồi chiêu từ 70 -> 35.
 • SPIRIT BREAKER.
 • Làm lại Gậy Xanh: Tăng tốc độ chạy của Charge of Darkness thêm 100 và giảm thời gian hồi chiêu còn 5 giây.

STORM SPIRIT

 • Tốc độ tấn công cơ bản tăng từ 100 -> 110.

SVEN

 • Tốc độ chạy cơ bản tăng 5.

TECHIES

 • Level 25 Talent: Tăng tốc độc hạy của Mìn từ+25 -> +75.

TEMPLAR ASSASSIN

 • Psionic Projection: Thời gian cast chiêu từ 2 -> 1 giây.

TERRORBLADE

 • Metamorphosis khi có Scepter: Sẽ có một kỹ năng độc lập gây hoảng sợ trong trạng thái Metamorphosis. Thời gian hồi: 90 giây.
 • Level 10 Talent:+20 tốc độ chạy -> +25.
 • Level 10 Talent: +15% Evasion -> +20%.
 • Level 15 Talent: +250 Máu -> +300.
 • Level 15 Talent: +25 Attack Speed -> +30.
 • Level 20 Talent: -8s hồi chiêu Reflection -> -10s.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

TIDEHUNTER

 • Strength cơ bản tăng 3.

TINKER

 • Level 10 Talent: +125 tầm dung chiêu -> +150.
 • Level 15 Talent: +2s March of the Machines -> +3s.

TINY

 • Animation hậu đòn đánh giảm từ 1 -> 0,7.

TREANT PROTECTOR

 • Nature's Guise: Hồi máu tăng từ 25% -> 40%.

TUSK

 • Tốc độ chạy cơ bản tăng 5.
 • Ice Shards: Sát thương tăng từ 60/120/180/240 -> 70/140/210/280.

UNDYING

 • Tombstone zombies: sát thương tăng từ 36 -> 46.

URSA

 • Fury Swipes: Sát thương tăng từ 7/14/21/28 -> 10/20/30/40.
 • Overpower: Số đòn đánh giảm từ 4/5/6/7 -> 3/4/5/6; hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10 -> 16/13/10/7, mana dùng chiêu giảm từ 75 -> 55/60/65/70.
 • Enrage không còn tăng số vết cào cho Fury Swipes, thời gian hiệu lực từ 4 -> 4/4,55/5; hồi chiêu giảm từ 70/50/30 -> 50/40/30, +50% Status Resistance.
 • Level 25 Talent: Enrage +80% Status Resistance -> +3 lần đánh Overpower.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

VENGEFUL SPIRIT

 • Magic Missile: tầm dùng chiêu từ 500 -> 550, sát thương thay đổi từ 100/175/250/325 -> 90/180/270/360.

VIPER

 • Viper Strike: Sát thương tăng từ 60/100/145 -> 80/120/160.
 • Level 10 Talen: +8% Hồi máu từ kỹ năng -> +10%.

VISAGE

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110.
 • Soul Assumption: Phạm vi thu hồi tăng từ 1375 -> 1500; tầm dùng chiêu từ 900 -> 1000.
 • Level 25 Talent: -2s Gravekeeper's Cloak -> +6 điểm cộng dồn Gravekeeper's Cloak.

VOID SPIRIT

 • Thêm gậy xanh. Resonant Pulse sẽ có 2 lần dùng cộng dồn, gây câm lặng 2 giây khi trúng kẻ thù.

WARLOCK

 • Shadow Word: Thời gian cast chiêu từ 0,5 -> 0,4.
 • Level 10 Talent: +150 tầm dùng chiêu -> +175.
 • Level 20 Talent:300 Shadow Word AoE -> 375.

WEAVER

 • Intelligence cơ bản tăng từ 13 -> 16.
 • Intelligence nhận mỗi cấp tăng từ 1,8 -> 2,0.
 • Hồi mana cơ bản tăng từ 0,4 -> 0,75.
 • Shukuchi tăng tốc độ chạy từ +225 -> +220/240/260/280.

Dota 2: Chi tiết thay đổi về Heroes patch 7.25 - gametac

WINDRANGER

 • Intelligence tăng mỗi cấp từ 3 -> 3,6.
 • WINTER WYVERN.
 • Cold Embrace sẽ là kỹ năng hồi máu thay vì HP Regen.

WITCH DOCTOR

 • Paralzying Casks: Mana dùng chiêu giảm từ 110/120/130/140 -> 80/100/120/140.
 • Death Ward với gậy xanh không giới hạn số lần nảy.

WRAITH KING

 • Vampiric Aura: Hồi máu giảm từ6/12/18/24% to 5/10/15/20%; Vampiric Aura tác dụng lên Tướng sẽ là x1,5.

ZEUS

 • Tốc độc chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300.
 • Attack point cải thiện từ 0,45 -> 0,35 (Đánh nhanh hơn).

Chi tiết toàn bộ thay đổi items xem tại đây.

 

Xem thêm:

>>>Dota 2: Tổng hợp thay đổi gameplay và items patch 7.25.
>>>Dota 2: Epicenter Major 2020 bị hủy bỏ, người hâm mộ trông chờ vào Singapore Major.
>>>Tổ chức T1 thay đổi nhân sự đội hình Dota 2.

Xem thêm:

Dota2

Bình luận


Bài viết liên quan

Bài viết hot

Bài viết mới nhất

Lãng Khách chính thức khai mở Closed Beta 09/10 tặng giftcode hấp dẫn!

Lãng Khách chính thức khai mở Closed Beta 09/10 tặng giftcode hấp dẫn!

 Đúng 10h10 ngày 09/10/2020, NPH MBG (Mobi-Game) sẽ chính thức khai mở Closed Beta (Có reset nhân vậ...

Game mới  Game mới | 17:00 07/10/2020 | 07/10/2020

Game chiến thuật thẻ bài Lãng Khách sắp ra mắt trong tháng 9 này.

Game chiến thuật thẻ bài Lãng Khách sắp ra mắt trong tháng 9 này.

Lãng Khách mobile - game thẻ tướng có cốt truyện kiếm hiệp Kim Dung dự kiến sẽ được ra mắt trong thá...

Game mới  Game mới | 10:00 22/09/2020 | 22/09/2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Game tam quoc mobile Tam Quốc Vô Song 3D là sản phẩm Pk thực chiến với đồ họa game Chibi, là phản ph...

Tam Quốc Vô Song 3D..  Tam Quốc V.. | 15:06 31/07/2020 | 31/07/2020

Hot News

Xem nhiều

Video Hot