Menu

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay.

easymeo  | 29/06/2020 18:30ThíchChia sẻ

Dota 2
Dota 2

Moba

NPH: Valve

Ngay sau khi Team Secret lên ngôi tại Beyond Epic, Valve đã ngay lập tức update phiên bản Dota 2 7.27 với nhiều thay đổi cực lớn ảnh hưởng trực tiếp tới gameplay, dưới đây là chi tiết những thay đổi trong phiên bản này.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

Thay đổi chung

 • XP cơ bản khi giết hero được tăng từ 40 -> 100.

 • Lượng vàng khi last hit hero được tăng từ 99 + 7.2 * Level -> 120 + 8 *Level.

 • Lượng vàng nhận được từ Assist thay đổi từ 45 + 0.033*NW -> 30 + 0.038*NW (Networth).

 • Passive gold nhận được được tăng từ 85 -> 95.

 • Bounty Gold bây giờ sẽ được tính là Reliable Gold.

 • Tiền thường từ việc last hit trụ (Towers) được tăng từ 180 cho T1/2/3/4 -> 120/140/160/180.

 • Lượng thưởng nhận được khi stack bãi quái Neutral Creeps tăng từ 35% -> 40%.

 • Các bãi Neutrals ở Mid Lane được thay đổi từ bãi thường -> bãi nhỏ.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

Bãi Prowler bị loại bỏ.

 • Ancient của Radiant đã được chuyển về gần Secret Shop.

Outpost

 • Outpost không thể bị cướp trước khi có một trụ tier 2 bị phá.

 • Outpost sẽ được hiển thị khi bị đối phương channeling.

 • Tầm nhìn của Outpost sẽ được hiển thị khi người chơi nhất phím Alt.

 • Lane creep không thể bị agroo trừ khi đứng gần creep địch, neutral creeps hoặc trụ team mình trong vòng 1500 đơn vị khoảng cách.

Courier

 • Tiền thưởng từ việc hạ Courier bị giảm từ 30 + 7/Level -> 25 + 5/Level.

 • Courier sẽ tự hóa thành Flying Courier từ level 4.

 • Tốc độ bay của Courier giảm đi 15% khi đem theo các trang bị tiêu thụ như Bottle, Healing Salve, Sentry, Wards, Smoke...

Amor

 • Thay đổi công thức tính giáp (Amor): ( Armor * 0.06 / ( 1 + Armor * 0.06 ).

 • Giáp nhận được từ mỗi Agility tăng từ 0,16 -> 1/6.

Tower

 • Tăng tốc độ đánh Trụ 1 (Attack Rate giảm từ 1,0 -> 0,9; tốc độ bắn tăng từ 100 -> 110, sát thương giảm từ 110 -> 90 (Giữ nguyên DPS).

 • Tăng tốc độ đánh Trụ 2 (Attack Rate giảm từ 0,95  -> 0,9; tốc độ bắn tăng từ 100 -> 110, sát thương giảm từ 200 -> 172 (Giữ nguyên DPS).

 • Máu của các đơn vị Siege Units (đơn vị xe) tăng thêm 60.

All Picks

 • Rework cách chọn Heroes trong All Pick: 1/1/1/1/1 -> 2/2/1.

 • Số lượng heroes bị ban từ Ban Pick tăng từ 10 -> 12.

 • 2 round đầu tiên sẽ có thêm 5 giây để chọn heroes.

Captains Mode

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

 • Rework cách ban Heroes trong Captain's Mode: 4/1/1 -> 2/3/2.

 • Thời gian cấm và chọn giảm từ 35 -> 30.

 • Lượt pick thay đổi từ  Radiant/Dire/Dire/Radiant -> Radiant/Dire/Radiant/Dire.

 • Lượt ban thứ 3 thay đổi từ Dire/Radiant -> Radiant/Dire/Radiant/Dire.

Khác

 • Random Draft hero pool giảm từ 40 -> 33.

 • Fountain sẽ có hiệu ứng fury swipes, tăng 3 sát thương cho mỗi hit đánh lên 1 mục tiêu.

 • Neutral Items sẽ không rơi ra khi Heroes giết Neutras Creeps đang tele.

 • Neutral ITems sẽ không rơi ra nếu clone của Meepo không ở gần bản thể chính.

 • Lifesteal Amplification, HP Regen Amplification, Heal Amplification, Spell Lifesteal Amplification giờ sẽ không stacks.

Items

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

NECRONOMICON 

 • Loại bỏ Archer Aura.

 • Thay đổi sát thương của đệ:  -57% vs creeps, -10% vs buildings and +26% vs heroes.

 • Hồi mana giảm từ 3/3.5/4 -> 2/3/4.

 • Last Will không còn xuyên kháng phép.

HELM OF THE DOMINATOR

 • Không còn aura regen và sát thương.

 • Buff giành creeps thu phục được: +40 Base Damage, +12 HP Regen and +4 MP Regen.

 • Cooldown giảm từ 60 -> 45.

 • Yêu cầu: Helm of Iron Will, Crown và 725 tiền công thức. Cung cấp: +6 Armor, +6 HP Regen và  +6 All Stats.

VLADMIR'S OFFERING

 • Yêu cầu: Mask of Death, Blades of Attack, Ring of Basilius và 600 tiền công thức.

 • Không còn cho 3 Armor Aura và +5 All Stats.

 • Lifesteal Aura giảm từ 20% -> 15%.

 • Mới: +18% Damage Aura.

 • Hồi mana tăng từ 1.5 -> 2.

DRUM OF ENDURANCE

 • Yêu cầu: Crown, Sage's Mask, Windlace and 600 tiền công thức.

 • Không còn cho 20 Attack Speed Aura.

 • Giờ đây cung cấp +6 All Attributes, +1.5 Mana Regen và +20 Movement Speed Bonus.

 • Tốc độ đanhá cộng thêm tăng từ +35 -> +45.

 • Tốc độ chạy tăng thêm khi kích hoạt từ 12% -> 13%.

BUCKLER

 • Armor aura giảm từ 2.5 -> 2.

MEKANSM

 • Yêu cầu Buckler thay cho Chainmail.

 • Giờ đây cho +3 Armor Aura.

 • Giá cộng lên bản thân giảm từ +6 -> +4.

 • Không còn +4 All stats.

GUARDIAN GREAVES

 • Giờ đây cho +3 Armor Aura.

 • Giá cộng lên bản thân giảm từ +6 -> +4.

 • Không còn +5 All stats.

CRIMSON GUARD

 • Không còn + 4 All Stars.

 • Cooldown giảm từ 60 -> 45.

BLADE MAIL

 • Yêu cầu công thức giá 500 Vàng thay thế Robe of the Magi.

 • Không còn +8 intelligence.

 • Giáp cộng thêm từ 6 -> 7.

 • Tự động phản lại 20 + 20% sát thương nhận vào. Khi kích hoạt sẽ cộng thêm 100% -> 80% sát thương phản lại.

 • Không còn tác dụng khi lên nhiều Blade Mail cùng 1 lúc.

MOIWS: BLITZ KNUCKLES

 • Giá: 1000 gold.

 • +35 Attack Speed.

 • MONKEY KING BAR.

 • Yêu cầu Blitz Knuckles thay cho Quarterstaff.

 • Sát thương giảm từ 52 -> 42.

 • Tốc độ đánh tăng từ +10 -> +35.

OBLIVION STAFF

 • Sát thương cộng thêm tăng từ 10 -> 15.

 • ORCHID MALEVOLENCE.

 • Hồi mana giảm từ 5.5 -> 4.

 • Intelligence giảm từ 25 -> 20.

 • Công thức giảm từ 775 to 475.

SHADOW AMULET

 • Giá giảm từ 1400 -> 1000.

 • Không còn +20 Attack Speed.

 • GLIMMER CAPE.

 • Yêu cầu Shadow Amulet, Cloak và Gloves of Haste.

SHADOW BLADE

 • Yêu cầu Shadow Amulet, Blitz Knuckles và Broadsword.

 • Attack Speed tăng từ 30 -> 35.

 • Sát thương giảm từ 27 -> 25.

ECHO SABRE

 • Slow giờ đây chỉ áp dụng với real heroes.

SILVER EDGE

 • Yêu cầu Echo Sabre thay cho Ultimate Orb.

 • Cung cấp: +40 Damage, +45 Attack Speed, +12 Strength, +10 Intelligence và  +1.5 Mana Regen.

BRACER

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

 • Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2.

 • Không còn +4% Magic Resistance (khấng phép).

 • +3 Damage và +0.75 HP Regen.

WRAITH BAND

 • Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2.

 • Giờ đây cho +1.5 Armor và +5 Attack Speed.

NULL TALISMAN

 • Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2.

 • Giờ đây cho +0.6 Mana Regen và +3% Spell Amp.

RING OF REGEN

 • Hồi máu giảm từ 1.75 -> 1.5.

 • Giá giảm từ 225 -> 175.

SAGE'S MASK

 • Mana hồi giảm từ 1 -> 0.6.

 • Giá giảm từ 225 -> 175.

RING OF PROTECTION

 • Giá tăng từ 150 -> 175.

RING OF BASILIUS

 • Giá công thức tăng từ 200 ->250.

HEADDRESS

 • Giá công thức tăng từ 200 -> 250.

BUCKLER

 • Giá công thức giảm từ 225 -> 200.

URN OF SHADOWS

 • Giá công thức tăng từ 310 -> 345.

PIPE OF INSIGHT

 • Giá công thức tăng từ 1200 -> 1250. 

TRANQUIL BOOTS

 • Tốc độ chạy khi  bình thường giảm từ 75 -> 70.

 • Tốc độ chay khi bị tấn công giảm từ 50 -> 45.

KAYA

 • Không còn -12% Mana Loss Reduction (Giảm mana dùng chiêu và items).

 • Cho +24% Mana Regen Amplification.

YASHA AND KAYA

 • Không còn +18% Mana Loss Reduction.

 • Cho +30% Mana Regen Amplification.

KAYA AND SANGE

 • Không còn +18% Mana Loss Reduction.

 • Cho +30% Mana Regen Amplification.

BLOODSTONE

 • Không còn +12% Mana Loss Reduction.

YASHA AND KAYA

 • Spell Amp (khuếch đại chiêu) tăng từ 14% -> 16%.

KAYA AND SANGE

 • Spell Amp tăng từ 14% -> 16%.

SANGE

 • Không còn Spell Lifesteal Amplification.

KAYA

 • Cho 24% Spell Lifesteal Amplification.

KAYA AND SANGE

 • Cho 30% Spell Lifesteal Amplification (Hút máu phép).

YASHA AND KAYA

 • Cho 30% Spell Lifesteal Amplification.

BLOODSTONE

 • Cho 30% Spell Lifesteal Amplification.

SOUL BOOSTER

 • +10% Magic Resistance (Kháng phép).

BLOODSTONE

 • +10% Magic Resistance.

OCTARINE CORE

 • +10% Magic Resistance.

BLOODSTONE

 • Cooldown giảm từ 250 -> 85.

VOODOO MASK

 • +12% Spell Lifesteal (2.5% against creeps).

 • Giá: 900 Gold.

OCTARINE CORE

 • Yêu cầu: Soul Booster, Voodoo Mask và 900 tiền công thức.
 • Không còn cộng thêm bonus intelligence.

VEIL OF DISCORD

 • All Stats giảm từ +9 -> +4.
 • Giá công thức giảm từ 1150 -> 650.
 • Cooldown tăng từ 20 -> 25s.
 • Spell amplification (Tăng sát thương phép) giảm từ 20% -> 18%.

HOLY LOCKET

 • Có thể cast lên units đồng minh với magic stick active. Khoảng cách: 500.

SOUL RING

 • Yêu cầu 2x Gauntlet, Ring of Protection và 350 tiền công thức.

 • Cho +6 Strength và +2 Armor, không còn +2.25 HP Regen.

HYPERSTONE

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 55 -> 60.

ASSAULT CUIRASS

 • Aura Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ +25 to +30.

 • Không còn s +5 All Stats.

BLOODTHORN

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 85 -> 90.

BATTLE FURY

 • Yêu cầu Claymore thay cho Mithril Hammer.

 • Sát thương giảm từ 60 -> 55.

 • Hồi mana giảm từ 3.75 -> 3.25.

BROADSWORD

 • Sát thương giảm từ 16 -> 15.

CRYSTALYS

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

 • Sát thương giảm từ 34 -> 32.

 • Giá công thức giảm từ 700 -> 500.

CLOAK

 • Giá giảm từ 550 -> 450.

HOOD OF DEFIANCE

 • Giá công thức tăng từ 200 -> 300.

SATANIC

 • Yêu cầu công thức giá 500 gold.

METEOR HAMMER

 • Cooldown từ 28 -> 24.

 • Thời gian stun giảm từ 2 -> 1.75.

 • Mới. Yêu cầu: Perseverance, Crown và 250 giá công thức.

 • Cung cấp +8 All Stats, +6.5 Health Regen và +2.5 Mana Regen.

SPIRIT VESSEL

 • Không còn aura giảm hồi máu.

 • Soul Release regen tăng từ 30 -> 40.

 • Soul Release dps tăng từ 25 -> 35. Giảm HP Regen của đối thủ từ  -35% -> -45%.

SHIVA'S GUARD

 • Freezing Aura giờ có 25% giảm hồi máu trong tầm ảnh hưởng.

 • Giá công thức tăng từ 650 -> 750.

DAGON

 • Yêu cầu: Belt of Strength, Band of Elvenskin, Robe of the Magi và công thức giá 1300.

 • Cung cấp +6/8/10/12/14 All Stats.

HEART OF TARRASQUE

 • Không còn +10 Health Regen hay heal/regen amplification.

 • Tự động  1% hồi máu.

 • Khi ở ngoài combat,  cung cấp +50% health regen amplification.

 • Strength giảm từ +45 -> +40

 • Giá công thức tăng từ 400 -> 650.

EYE OF SKADI

 • Giảm hồi máu từ 35% -> 40%.

 • Làm chậm từ 20/45 -> 25/50.

QUELLING BLADE

 • Giá giảm từ 150 -> 130.

 • Sát thương cho tướng melee:  18 -> 15.

 • Sát thương cho tướng range từ 5 -> 6.

LINKEN'S SPHERE

 • Giá công thức giảm từ 1200 -> 900.

ABYSSAL BLADE

 • Giá công thức giảm từ 600 -> 550.

HEAVEN'S HALBERD

 • Evasion giảm từ 25% -> 20%.

DRAGON LANCE

 • Agility cộng thêm tăng từ 12 -> 14.

HAND OF MIDAS

 • XP nhân lên tăng từ 185% -> 210%.

REFRESHER ORB

 • Cooldown giảm từ 195 -> 180.

ULTIMATE ORB

 • Giá giảm từ 2150 -> 2050.

INFUSED RAINDROPS

 • Hồi mana giảm từ 0.9 -> 0.8.

NULLIFIER

 • Projectile speed increased from 750 to 1000.

AGHANIM'S SCEPTER

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.27 - Cuộc cách mạng về items và gameplay - gametac

 • Aghanim's Blessing giảm giá từ 1800 -> 1600.

AETHER LENS

 • Giá công thức giảm từ 600 -> 5050.

BOOTS OF TRAVEL 2

 • Cooldown từ 40 -> 30 giây.

SMOKE OF DECEIT

 • Giảm giá từ 80 -> 50.

SENTRY WARD

 • Thời gian hồi lại giảm từ 90 -> 85.

TOME OF KNOWLEDGE

 • Giá giảm từ 150 -> 75.

MANGO TREE

 • Khoảng cách xoài rơi ra từ 150 -> 300.

 • Hiển thị biểu tượng trên minimap.

 • Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước.

RON TALON

 • Sát thương cộng thêm khi active giảm từ 50% -> 40%.

ROYAL JELLY

 • Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước.

ROOM HANDLE

 • Khoảng cách đánh cộng thêm tăng từ +35 -> +50.

FADED BROACH

 • Tốc dộ chạy giảm từ 25 -> 20.

ARCANE RING

 • Giáp cộng thêm giảm từ +3 -> +2.

VAMPIRE FANGS

 • Tầm nhìn ban đêm tăng từ 250 -> 300.

PHILOSOPHER'S STONE

 • Giảm sát thương từ -35 -> -30.

ESSENCE RING

 • Cooldown tăng từ 20 -> 25.

CLUMSY NET

 • Tầm cast giảm từ 650 -> 600, All Stats từ +6 -> +5.

GREATER FAERIE FIRE

 • Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước.

 • Sát thương cộng thêm từ 35 -> 40.

REPAIR KIT

 • Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước.

 • 60 giây cooldown.

 • Hồi máu tăng từ +20 -> +25.

SPIDER LEGS

 • Cooldown từ 10 -> 12.

ENCHANTED QUIVER

 • Thời gian hồi từ 6 -> 5.

ORB OF DESTRUCTION

 • Trừ giáp giảm từ -5 -> -4.
 • Làm chậm từ 20/10% -> 25/15%.

MIND BREAKER

 • Cooldown từ 20 -> 15.

TITAN SLIVER

 • Sát thương cơ bản tăng từ +16% -> +20%.

 • Status Resistance (Kháng hiệu ứng) giảm từ +16% -> +12%.

PALADIN SWORD

 • Sát thương tăng từ 17 -> 20.

 • Hồi máu giảm từ 17% -> 16%.

 • Greater Healing amplifications giảm từ 17% -> 14%.

PRINCE'S KNIFE

 • Cooldown giảm từ 12 -> 10.

FLICKER

 • Khoảng cách blink tối thiểu là 200 range, khoảng cách tôi đa giảm từ 450 -> 400.

ILLUSIONIST'S CAPE

 • Sát  thương nhận vào Illusion tăng từ 150% -> 200%.

HAVOC HAMMER

 • Khoảng cách ảnh hưởng tăng từ 350 -> 400, sát thương tăng từ 225 -> 275.

MAGIC LAMP

 • Hồi phục tăng 300 -> 400.

PIRATE HAT

 • Không còn cướp gold khi giết heroes.

 • Kích hoạt để đào bounty runes. Thời gian hồi: 40.

 

Xem thêm:
>>>Dota 2: TopSon - 'Khi Dota trở thành công việc thì nó mất đi sự hấp dẫn'.
>>>Dota 2: Battle Level Bundle được mở bán cho đến ngày 28/6, cơ hội mua level với mức giá ưu đãi.

Bình luận


Bài viết liên quan

Bài viết hot

Bài viết mới nhất

Lãng Khách chính thức khai mở Closed Beta 09/10 tặng giftcode hấp dẫn!

Lãng Khách chính thức khai mở Closed Beta 09/10 tặng giftcode hấp dẫn!

 Đúng 10h10 ngày 09/10/2020, NPH MBG (Mobi-Game) sẽ chính thức khai mở Closed Beta (Có reset nhân vậ...

Game mới  Game mới | 17:00 07/10/2020 | 07/10/2020

Game chiến thuật thẻ bài Lãng Khách sắp ra mắt trong tháng 9 này.

Game chiến thuật thẻ bài Lãng Khách sắp ra mắt trong tháng 9 này.

Lãng Khách mobile - game thẻ tướng có cốt truyện kiếm hiệp Kim Dung dự kiến sẽ được ra mắt trong thá...

Game mới  Game mới | 10:00 22/09/2020 | 22/09/2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Game tam quoc mobile Tam Quốc Vô Song 3D là sản phẩm Pk thực chiến với đồ họa game Chibi, là phản ph...

Tam Quốc Vô Song 3D..  Tam Quốc V.. | 15:06 31/07/2020 | 31/07/2020

Hot News

Xem nhiều

Video Hot