Menu

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent.

easymeo  | 04/05/2020 11:00ThíchChia sẻ

Dota 2
Dota 2

Moba

NPH: Valve

Dota 2 patch 7.26c lần này chú trọng đến việc hàng loạt Talent bị thay đổi lần hai sau patch 7.26b, sau đây chi tiết của patch.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac

ITEM

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ROYAL JELLY

 • Buff cũng áp dụng trên illusion (bóng).

 • Giờ có phạm vi cast toàn map.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ILLUSIONIST’S CAPE

 • Bóng sẽ mất nếu item này bị bỏ ra.

HERO

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ALCHEMIST

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +20 Tốc độ tấn công xuống +15.

 • Level 10 Talent tăng từ -5.5 giây cooldown Unstable Concoction lên -6 giây.

 • Level 15 Talent giảm từ +25 Sát thương xuống +20.

 • Level 15 Talent tăng từ +325 Máu lên +350.

 • Level 20 Talent tăng từ +325 sát thương Unstable Concoction lên +350.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ANTI-MAGE

TALENT

 • Level 25 Talent tăng từ -40 giây cooldown Mana Void lên -45 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac AXE

 • Strength nhận thêm mỗi level giảm từ 3.6 xuống 3.4.

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +6 Strength lên +8.

 • Level 10 Talent đổi từ +30 Tốc độ tấn công thành +20 Tốc độ di chuyển.

 • Level 15 Talent đổi từ +25 Tốc độ di chuyển thành +35 Tốc độ tấn công.

 • Level 15 Talent giảm từ +2.5 Hồi mana xuống +2.

 • Level 25 Talent tăng từ +80 AoE cho Berserker’s Call lên +100.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac BANE

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +75 Phạm vi cast thành +15% Kháng phép.

 • Level 15 Talent đổi từ +15% Kháng phép thành +125 Phạm vi cast.

 • Level 15 Talent tăng từ +6% Spell Amplification lên +7%.

 • Level 20 Talent đổi từ +15% Spell Lifesteal thành -3 giây cooldown Nightmare.

Batrider icon.png BATRIDER

TALENT

 • Level 15 Talent giảm từ +2.5 giây thời lượng Flamebreak xuống +2 giây.

 • Level 25 Talent tăng từ -7 giây cooldown FLamebreak lên -8 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac BEASTMASTER

 • Sát thương cơ bản giảm thêm 4.

TALENT

 • Level 15 Talent đổi từ +24 Sát thương Boar thành -14 giây cooldown Hawks.

 • Level 20 Talent đổi từ +60 Sát thương Wild Axes thành +30 sát thương Boar.

 • Level 25 Talent đổi từ -16 giây cooldown Hawk thành +80 Sát thương Wild Axes.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac  BREWMASTER

TALENT

 • Level 25 Talent tăng từ -60 giây cooldown Primal Split lên -65 giây.

Broodmother icon.png BROODMOTHER

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +200 Máu thành +10 Agility.

 • Level 15 Talent đổi từ +15 Agility thành +30 Tốc độ tấn công.

 • Level 20 Talent đổi từ +40 Tốc độ tấn công thành +400 Máu.

Centaur Warrunner icon.png CENTAUR WARRUNNER

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +8% Né tránh thành +5 Hồi máu.

 • Level 20 Talent đổi từ +16 Strength thành -20 giây cooldown Stampede.

 • Level 25 Talent giảm từ +1.2 giây thời lượng Hoof Stomp xuống +1 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametacg CHAOS KNIGHT

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +4 Tất cả chỉ số lên +5.

 • Level 10 Talent tăng từ +15 Tốc độ di chuyển lên +20.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac CLINKZ

SEARING ARROWS

 • Sát thương Searing Arrows giảm từ 30/40/50/60 xuống 25/35/45/55.

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +8 Strength lên +9.

 • Level 10 Talent tăng từ +6 Agility lên +7.

 • Level 15 Talent tăng từ -24 giây cooldown Burning Army lên -30 giây.

 • Level 20 Talent tăng từ +275 máu Death Pact thành +325.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac CRYSTAL MAIDEN

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ từ -1.5 giây cooldown Crystal Nova thành -2 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac DARK SEER

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +100 bán kính Ion Shell thành +60 AoE Vacuum.

 • Level 15 Talent đổi từ +60 AoE Vacuum thành +100 bán kính Ion Shell.

 • Level 20 Talent giảm từ +65 sát thương Ion Shell xuống +60.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac DARK WILLOW

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +25 Sát thương thành +10 Intelligence.

 • Level 20 Talent đổi từ +12% Spell Lifsteal thành +50 Sát thương.

 • Level 25 Talent đổi từ +1.2 giây thời lượng Terrorize thành +1.3 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac DISRUPTOR

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +175 Máu thành +20% Kháng phép.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac DOOM

TALENT

 • Level 15 Talent đổi từ 16% Né tránh thành +3 giây thời lượng Doom.

 • Level 25 Talent tăng từ +140% Cleave lên +150%.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac DRAGON KNIGHT

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +2.5 Hồi mana xuống +2.

 • Level 15 Talent tăng từ +325 Máu lên +350.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac DROW RANGER

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +4 Tất cả chỉ số lên +5.

 • Level 10 Talent đổi từ +15 Tốc độ di chuyển thành +40% Gust Blind.

 • Level 15 Talent đổi từ +40% Gust Blind thành +20 Tốc độ di chuyển.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ELDER TITAN

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +150 Máu thành +8 Strength.

 • Level 25 Talent giảm từ +475 Sát thương Echo Stomp Wake xuống +450 (sát thương cần để tỉnh dậy từ Echo Stomp).

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac EMBER SPIRIT

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +20 Sát thương xuống +15.

 • Level 20 Talent tăng từ +50 Sát thương hero của Sleight of Fist lên +65.

 • Level 25 Talent giảm từ -13 giây thời gian hồi phục Remnant Charge xuống -12 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ENIGMA

TALENT

 • Level 15 Talent đổi từ +80 Sát thương Malefice Instance thành +0.25 giây Thời lượng stun cho Malefice.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac FACELESS VOID

TALENT

 • Level 20 Talent tăng từ +35 Tốc độ tấn công lên +40.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac GRIMSTROKE

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +25 Tốc độ di chuyển xuống +20.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac GYROCOPTER

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +15 Sát thương xuống +12.

 • Level 10 Talent giảm từ +200 Máu xuống +175.

 • Level 15 Talent đổi từ +9 Sát thương Rocket Barrage thành -40 giây cooldown Call Down.

 • Level 20 Talent đổi từ -40 giây cooldown Calldown thành +12 Sát thương Rocket Barrage.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac HUSKAR

TALENT

 • Level 20 Talent đổi từ +16 Strength thành +40% hồi máu Berserker’s BLood.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac INVOKER

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +30 Sát thương khi Chaos Meteor tiếp xúc lên +50.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac IO

TALENT

 • Level 20 Talent đổi từ +12 Giáp thành -25 giây cooldown Relocate.

 • Level 25 Talent đổi từ -24 giây cooldown Relocate thành +700 Máu.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac JAKIRO

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +250 Phạm vi tấn công lên +275.

 • Level 15 Talent giảm từ +30 sát thương đốt của Dual Breath xuống +25.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac JUGGERNAUT

 • Sửa Helm of the Dominator không ảnh hưởng lên hero bạn trong lúc Omnislash

OMNISLASH.

 • Omnislash giờ chở 0.15 giây trước khi kết thúc nếu không tìm được đối tượng đủ điều kiện, thay vì kết thúc ngay lập tức.

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ +60 Tốc độ di chuyển Blade Fury lên +80.

 • Level 25 Talent tăng từ +0.8 giây thời lượng Omnislash lên +1 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac KEEPER OF THE LIGHT

 • Sát thương cơ bản giảm thêm 2.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac KUNKKA

TALENT

 • Level 20 Talent tăng từ +16 Strength lên +18.

 • Level 25 Talent tăng từ +65% Tidebringer Cleave lên +85%.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac LEGION COMMANDER

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +6 Strength lên +7.

 • Level 15 Talent đổi từ +65 sát thương hero của Overwhelming Odds thành -4 giây cooldown Overwhelming Odds.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac LESHRAC

LIGHTNING STORM

 • Sát thương Lightning Storm tăng từ 80/120/160/200 lên 90/130/170/210.

TALENT

 • Level 20 Talent tăng từ +325 Máu lên +350.

 • Level 25 Talent giảm từ +32 Diabolic Edict Explosions xuống +30.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac LINA

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ +275 Máu lên +300.

Lion icon.png LION

TALENT

 • Level 15 Talent đổi từ +50 Mana Drain (hút mana) thành +15% làm chậm từ Mana Drain.

Lone Druid icon.png LONE DRUID

TALENT

 • Level 25 Talent tăng từ +800 Máu cho True Form lên +1000.

 • Level 25 Talent giảm từ -0.16 thời gian tấn công của Spirit Bear xuống -0.15.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac LUNA

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +325 Phạm vi cast lên +350.

 • Level 15 Talent tăng từ -3 giây cooldown Lucent Beam lên -3.5 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac LYCAN

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 315 xuống 305.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac MAGNUS

SHOCKWAVE

 • Cooldown của Shockwave giảm từ 14/13/12/11 xuống 13/12/11/10.

TALENT

 • Level 20 Talent tăng từ +400 Phạm vi Skewer lên +425.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac MARS

SPEAR OF MARS

 • Manacost của Spear of Mars tăng từ 100 lên 110/120/130/140.

BULWARK

 • Kích hoạt Bulwark giờ giờ sẽ tắt khi cast Spear of Mars.

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +6 Strength lên +15 Sát thương.

 • Level 10 Talent đổi từ +15 Tốc độ di chuyển thành -2 Giây cooldown Spear of Mars.

 • Level 15 Talent đổi từ +20 Sát thương thành +20 Tốc độ di chuyển.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac MIRANA

TALENT

 • Level 15 Talent giảm từ -4 giây cooldown Sacred Arrow xuống -3.5 giây.

 • Level 25 Talent tăng từ -55 giây cooldown Moonlight Shadow lên -60 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac MONKEY KING

TALENT

 • Level 25 Talent tăng từ +80 giáp Wukong’s Command lên +100.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac NAGA SIREN

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +15 Tốc độ di chuyển lên +20.

 • Level 10 Talent tăng từ +8% Sát thương Mirror Image lên +9%.

 • Level 15 Talent tăng từ +11 Strength lên +13.

 • Level 20 Talent tăng từ -7 giây cooldown Ensnare thành -9 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac NATURE’S PROPHET

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +20 Tốc độ di chuyển thành +15 sát thương cơ bản cho Wrath of Nature.

 • Level 15 Talent tăng từ +3 Treants Summoned lên +4.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac NECROPHOS

 • Strength nhận thêm mỗi level giảm từ 2.8 xuống 2.6.

 • Intelligence nhận thêm mỗi level giảm từ 2.9 xuống 2.7.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac NIGHT STALKER

TALENT

 • Level 25 Talent tăng từ -50 giây cooldown Dark Ascension lên -60 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac OGRE MAGI

TALENT

 • Level 20 Talent giảm từ +50 tốc độ tấn công của Bloodlust xuống +40.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac OMNIKNIGHT

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ+80 AoE Purification thành +20 Tốc độ di chuyển.

 • Level 10 Talent tăng từ +8 Hồi máu Heavenly Grace lên +10.

 • Level 15 Talent đổi từ +25 Tốc độ di chuyển thành -2 giây cooldown Purification.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ORACLE

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +0.8 giây thời lượng tối đa của Fortune’s End thành +0.4 thời lượng Fortune’s End (ảnh hưởng đến giá trị thấp nhất và tối đa, không tăng thời gian channel).

 • Level 20 Talent đổi từ +35 Tốc độ di chuyển thành -20 giây cooldown False Promise.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac OUTWORLD DEVOURER

ESSENCE FLUX

 • Làm chậm Essence FLux tăng từ 11/22/33/44% lên 20/30/40/50%.

SANITY’S ECLIPSE

 • Sát thương cơ bản của Sanity’s Eclipse tăng từ 150/225/300 lên 150/250/350.

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ +5 giáp lên +6.

 • Level 15 Talent giảm từ +275 Mana xuống +250.

 • LEvel 20 Talent tăng từ +0.08 cấp số nhân của chênh lẹch mana từ Sanity’s Eclipse lên +0.1.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac PANGOLIER

SWASHBUCKLE

 • Phạm vi cast Swashbuckle giảm từ 1000 xuống 900.

 • Phạm vi slash Swashbuckle tăng từ 900 lên 1000.

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +2.5 Hồi mana xuống +2.

 • Level 10 Talent tăng từ +325 phạm vi slash Swashbuckle lên +350.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac PHANTOM ASSASSIN

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ +20% Cleave lên +25%.

 • Level 20 Talent tăng từ +24% Blur Evasion lên +30%.

 • Level 25 Talent đổi từ +8% Coup de Grace thành +100% Sát thương critical của Coup de Grace.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac PHANTOM LANCER

TALENT

 • Level 20 Talent tăng từ +4 Illusion Juxtapose tối đa lên +5.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac PHOENIX

 • Intelligence cơ bản giảm từ 18 xuống 16.

TALENT

 • Level 15 Talent giảm từ +28 DPS cho Fire Spirit xuống +25.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac PUCK

TALENT

 • Level 20 Talent tăng từ +40% Khoảng cách/Tốc độ của Illusory Orb lên +50%.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac RAZOR

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ +10 Strength lên +12.

 • Level 20 Talent tăng từ -0.08 thời gian giật Eye of the Storm lên -0.1.

 • Level 25 Talent tăng từ +160 Sát thương Eye of the Storm lên +180.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac RIKI

TALENT

 • Level 15 Talent giảm từ +25 Sát thương xuống +20.

 • Level 20 Talent tăng từ +0.4 Backstab Multiplier lên 0.5.

 • Level 25 Talent đổi từ ‘Cloak and Dagger không hiện hình’ thành +125 AoE Smoke Screen.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac RUBICK

TALENT

 • Level 15 Talent tăng từ -60 Sát thương hero của Fade Bolt lên -80.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SAND KING

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +15 Tốc độ di chuyển thành -30 tốc độ tấn công từ Epicenter.

 • Level 10 Talent tăng từ +150 máu lên +175.

 • Level 15 Talent đổi từ -40 tốc độ tấn công từ Epicenter thành +2 Epicenter Pulse.

 • Level 20 Talent đổi từ +3 Epicenter Pulse thành +25 Sát thương Epicenter mỗi Pulse.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SHADOW DEMON

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ ‘Soul Catcher tạo ra Illusion khi chết’ thành +12 Intelligence.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SHADOW SHAMAN

 • Giáp cơ bản tăng thêm 1.

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +150 Máu lên +175.

 • Level 10 Talent đổi từ +8% Spell Amplification thành +100 tổng sát thương Shackles.

 • Level 25 Talent giảm từ +32 Sát thương của Ward xuống +30.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SILENCER

TALENT

 • Level 15 Talent đổi từ+ 11% làm chậm từ Arcane Curse thành +20 Sát thương Arcane Curse.

 • Level 20 Talent đổi từ +24 Sát thương Arcane Curse thành +15% làm chậm Arcane Curse.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SKYWRATH MAGE

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +6% Spell Lifesteal thành +10 Intelligence.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SLARK

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +5 Agility lên +6.

 • Level 10 Talent tăng từ +8 Strength lên +9.

 • Level 25 Talent tăng từ 0.8 giây thời lượng Shadow Dance lên +1 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SNIPER

SHRAPNEL

 • Làm chậm của Shrapnel giảm từ 15/20/25/30% xuống 12/18/24/30%.

ASSASSINATE

 • Thời lượng stun từ Assassinate scepter giảm từ 1.8 xuống 1.5.

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ giảm 20% Cooldown xuống 15%.

 • Level 15 Talent giảm từ +16% làm chậm Shrapnel xuống +14%.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SPECTRE

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +4 Tất cả chỉ số lên +5.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SPIRIT BREAKER

 • Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 285 lên 290.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac SVEN

 • Cooldown từ Stormbolt giảm từ 19/17/15/13 xuống 18/16/14/12.

 • Level 15 đổi từ +25 Tốc độ di chuyển thành +15% Lifesteal.

 • Level đổi từ +20% Lifesteal thành +25 Tốc độ di chuyển.

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +6 Strength lên +7.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac TEMPLAR ASSASSIN

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ 12% Né tránh thành +15 Tốc độ di chuyển.

 • Level 10 Talent giảm từ +20 Tốc độ tấn công xuống +15.

 • Level 15 Talent đổi từ +15 Tốc độ di chuyển thành +15% Né tránh.

 • Level 25 Talent tăng từ +3 giây Refraction Instances lên +4.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac TERRORBLADE

TALENT

 • Level 20 Talent đổi từ -8 giây cooldown Reflection thành +8 giây thời lượng Conjure Image.

 • Level 25 Talent tăng từ -28 giây cooldown Sunder thành -32 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac TREANT PROTECTOR

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +40 Sát thương lên +60.

 • Level 20 Talent tăng từ +30 Sát thương/Hồi máu từ Leech Seed lên +40.

 • Level 25 Talent tăng từ +80 DPS Overgrowth lên +100.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac UNDERLORD

 • Strength nhận thêm mỗi level giảm từ 3.3 xuống 3.0.

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +25 Tốc độ di chuyển xuống +20.

 • Level 15 Talent tăng từ +150 Phạm vi cast lên +175.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac UNDYING

TALENT

 • Level 25 Talent tăng từ -1.5 giây cooldown Decay thành -2 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac URSA

 • Strength nhận thêm mỗi level giảm từ 2.8 xuống 2.6.

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +1.5 Hồi mana thành +20 giây thời gian reset Fury Swipes.

 • Level 10 Talent đổi từ +6 Strength thành +175 Máu.

 • Level 15 Talent đổi từ +20 giây thời gian reset Fury Swipes thành +2 Hồi mana.

 • Level 20 Talent giảm từ +13 Sát thương Fury Swipes xuống +12.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac VIPER

NETHERTOXIN

 • DPS tối đa của Nethertoxin tăng từ 60/80/100/120 lên 80/100/120/140.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac VOID SPIRIT

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 300 xuống 295.

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +20 Sát thương xuống +15.

 • Level 20 Talent tăng từ +12% Spell Amplification lên +14%.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac WINDRANGER

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ -1.5 giây cooldown Shackleshot lên -2 giây.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac WINTER WYVERN

TALENT

 • Level 10 Talent tăng từ +0.8% Hồi máu từ Cold Embrace lên +1%.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac WRAITH KING

 • Strength nhận thêm mỗi level giảm từ 3.2 xuống 3.0.

TALENT

 • Level 10 Talent đổi từ +1.2 giây thời lượng làm chậm Wraithfire Blast thành -1 giây cooldown Wraithfire Blast.

 • Level 20 Talent đổi từ 1.8x Skeleton tạo ra thành +6 Skeleton tạo ra.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.26c với hàng loạt thay đổi về Talent - Gametac ZEUS

TALENT

 • Level 10 Talent giảm từ +2.5 Hồi mana xuống +2.

 

Xem thêm:
>>>Dota 2: Vấn đề của B8 phải chăng chính là 'anh tôi' Dendi.
>>>Dota 2: Puppey muốn giới Dota chuyên nghiệp quan tâm tới hệ thống FACEIT Pro League.

Xem thêm:

Dota2

Bình luận


Bài viết liên quan

Bài viết hot

Bài viết mới nhất

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Tam Quốc Vô Song 3D - Tuyệt phẩm game tam quoc thực chiến cày quốc 2020

Game tam quoc mobile Tam Quốc Vô Song 3D là sản phẩm Pk thực chiến với đồ họa game Chibi, là phản ph...

Tam Quốc Vô Song 3D..  Tam Quốc V.. | 15:06 31/07/2020 | 31/07/2020

Hướng dẫn tải game Tam Quốc Vô Song 3D.

Hướng dẫn tải game Tam Quốc Vô Song 3D.

Game tam quoc mobile Tam Quốc Vô Song 3D là sản phẩm Pk thực chiến với đồ họa game Chibi, là phản ph...

Tam Quốc Vô Song 3D..  Tam Quốc V.. | 10:37 31/07/2020 | 31/07/2020

Sống cuộc đời trong mơ với top 5 game mô phỏng đời thực cực hấp dẫn.

Sống cuộc đời trong mơ với top 5 game mô phỏng đời thực cực hấp dẫn.

Các tựa game mô phỏng đời sống thực sẽ cho bạn cơ hội "re-life" một lần nữa, làm những điều mình thí...

game mô phỏng  game mô ph.. | 11:00 27/07/2020 | 27/07/2020

Top 5 game thời trang cực xịn xò khiến bạn không thể ngừng thả tim.

Top 5 game thời trang cực xịn xò khiến bạn không thể ngừng thả tim.

Các tựa game thời trang không chỉ thõa mãn nhu cầu trao dồi khiếu thẩm mỹ, khả năng phối đồ mà còn g...

GAME THỜI TRANG  GAME THỜI.. | 21:00 25/07/2020 | 25/07/2020

Hot News

Xem nhiều

Video Hot